Pilota pukovnika Milenka Pavlovića bb, 14000 VALJEVO +381 014 222 353, +381 014 237 624 irmavadoo@gmail.com

MISIJA

VIZIJA

POLITIKA KVALITETA

"Trajno opredeljenje preduzeća ''IRMA'' je da isporučuje proizvode visokog, postojanog i prepoznatljivog kvaliteta u nameri da sačuva renome i poveća udeo na tržištu.
Politika kvaliteta, kao osnov poslovne politike, zasniva se na sledećim principima i opredeljenima:

Da bi postigli svoje ciljeve preduzeća ''IRMA'' je u potpunosti uredilo poslovanje i organizaciju rada prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i dobroj tržišnoj praksi koju donosi.